โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗ และพิธีปลูกต้นไม้พระศรีมหาโพธิ์

                 วันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวอัจฉรา  ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗ และพิธีปลูกต้นไม้พระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดวารีวงศ์ ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 231,052