การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาขอมติยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

                     วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาขอมติยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพระราชพัชรธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ ในส่วนคณะสงฆ์ ประกอบด้วย พระภาวนามังคลาจารย์(วิ) รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์/เจ้าอาวาสวัดพระวรราชาทินัดามาตุ พระครูวิสุทธิวาที ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระครูวิจิตรวราลังการ เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก พระครูถาวรพัชรโสภณ เจ้าคณะอำเภอศรีเทพ และคณะสงฆ์ ในส่วนราชการ ประกอบด้วยผู้แทน ผกก.สภ.ศรีเทพ นายก อบต.หนองย่างทอย ผู้บริหาร อบต. ปลัด อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.ร.ร.บ้านซับน้อย เจ้าหน้าที่ และประชาชน 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 231,052