นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

                        วันพุธ ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗  เวลา ๑๒.๓๐ น. นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำตำบล และเจ้าอาวาสวัดต้นแบบระดับตำบล เพื่ิอขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยพระธรรมวชิรธีรคุณ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หนเหนือ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

                        การนี้ นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ อำนวยการจัดพิธี และมอบหมายบุคลากร ปฏิบัติพิธีและสนองงานคณะสงฆ์ในครั้งนี้ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 248,240