ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

                                    ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์  จะดำเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔    จึงประกาศรับสมัครสรรหาดังรายละเอียดต่อไปนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 248,240