ตรวจเยี่ยม​ นิเทศ​ ติดตาม​ กำกับคุณภาพ​ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา​ โรงเรียนปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ​ อำเภอเมืองเพขรบูรณ์​ จังหวัดเพชรบูรณ์​ ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกับสำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ เขต ๔ ณ พิธีบรรพชาอุปสมบท (จำนวน๘๖รูป) ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พิธีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรเป็นพระราชาคณะ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเพณีเข้าพรรษา นมัสการพระธาตุ ๑๒ ราศี วิถีชีวิต ไทย หล่อเทียนพรรษา ประจำปีเกิด "พิธีหล่อเทียนพรรษา" ประจำปี ๒๕๖๗

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 248,296