นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์และข้าราชการในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์และข้าราชการในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์และข้าราชการในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอ (กพข.) การขอรับงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จังหวัดเพชรบูรณ์

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 132,766