การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดยางงาม ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขต เพื่อดำเนินการขอออกโฉนดที่ดิน วัดประดู่ (ร้าง) ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี การฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 35,535