ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นายวิโรจน์  ไผ่ย้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

 

นางสาวศิรินาถ  กาษรสุวรรณ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

นายธนพัฒน์  สุนประโคน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางบุญเสริม  ศรีทับทิม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวญาณิศา  หมู่พรหมมา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสมชาติ  สะดา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางเครือวัลย์  ทองบุ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวขวัญเรือน  อบเชย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
                
               นางสาวเรณู  เงาะหวาน
              เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3,346