คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

                                คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ                                                                             พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
                                วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เวลา ๑๔.๐๐ น.   คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสารวชิราภรณ์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอหล่มสัก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายสมจิตร มากบัว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลหนองสว่าง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
                                 การนี้ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์  พร้อมบุคลากรปฏิบัติพิธีสนองงานคณะสงฆ์ในครั้งนี้ การประกอบพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,713