พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

                              วันจันทร์ที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๕  คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์  ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   โดยมีพระครูสันติพัชรสาร รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระครูอนุรักษ์พัชรธรรม เจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า เจ้าอาวาสวัดสระเกศ  พร้อมคณะสงฆ์อำเภอหล่มเก่าร่วมพิธี  และมีนายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ณ วัดสระเกศ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
                              การนี้ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะสนองงานคณะสงฆ์ในครั้งนี้  การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,692