พระคติเธรรมสมเด็จพระสังฆราชและโอวาทธรรมพระพรหมบัณฑิต เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๖๕


                             เนื่องด้วยวันที่ ๑ เมษายน เป็นวันข้าราชการพลเรือน   สมเด็จพระสังฆราช ทรงให้คติธรรม เนื่องในวันข้าราชพลเรือน ๒๕๖๕  และวีดีโอ "กาลัญญุตากถา ว่าด้วยความรู้จักเวลา" พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม 
 

 


image รูปภาพ
image

image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,708