พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2565

                            วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  จังหวัดเพชรบูรณ์  จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๕  โดยมี นายกฤษ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี  มีข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี  ณ หอประชุมศูนย์ราชการศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ 
                            การนี้ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธี  และมอบหมายบุคลากรสนองงานคณะสงฆ์ และปฏิบัติพิธี การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (covid-19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,699