คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ) จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา

               
                     วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น.   คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ) โดยพระครูโสภณวัชรคุณ เจ้าคณะจังหวัด จัดกิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก โดยมีนายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิด  โครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา  โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วัดเพชรวรารามพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
                    การนี้ บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรร์ สนองงานคณะสงฆ์ และร่วมพิธีในครั้งนี้ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 35,523