พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดยางงาม ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

                              วันที่ ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๙ น.  นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพขรบูรณ์ และนางสาวศิรินาถ กาษรสุวรรณ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดยางงาม ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีพระสุธีวชิราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณัฐพัชร์ พัทรพิศิษฐ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอวังโป่ง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
                              การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,871