ประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์

                                   วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยพระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด ตามมติมหาเถรสมาคม ได้รับความเมตตาจากพระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะภาค ๔  เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ พระเทพปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๔ บรรยายถวายความรู้ การปฎิบัติงานของพระสังฆาธิการในสถานการณ์ปัจจุบัน และได้รับความเมตตาจากวิทยากร นำโดยพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระสีหราชสมาจารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระสุธีวชิราภรณ์ และพระครูสันติพัชรสาร รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ บรรยายถวายความรู้การบริหารจัดการในด้านต่างๆ ของพระสังฆาธิการ ณ วัดธรรมยาน ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
                            การนี้ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมบรรยายการสนองงานคณะสงฆ์  พร้อมกับมอบหมายบุคลากรสนองงานคณะสงฆ์ในครั้งนี้ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 45,798