ถวายศาลาการเปรียญและกุฏิสงฆ์วัดเขาค้อเพชราราม

                                         วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๒.๕๙ น.  พระราชปริยัติบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๔ ภาค ๕ คณะธรรมยุต  เมตตาเป็นประธานสงฆ์ในการประกอบพิธีถวายศาลาการเปรียญและกุฏิสงฆ์วัดเขาค้อเพชราราม   โดยมีนายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมประกอบพิธี ณ วัดเขาค้อเพชราราม ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
                                         การนี้ นายวิโรจน์ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายคมสันต์ อิงชัยภูมิและนางเครือวัลย์ ทองบุ นักวิชาการศาสนาชำนาญการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ในครั้งนี้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 45,860