วันการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

                                วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕  คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยพระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุต จัดกิจกรรมวันการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีที่ ๑๔  โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมภาณพิลาส  เจ้าคณะภาค ๔ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ได้รับเกียรติจากนายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการจัดกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ให้ความอุปถัมภ์ สนับสนุนทุนการศึกษา  และมอบทุนการศึกษาให้กับพระสงฆ์สามเณร ที่ผ่านการสอบบาลีสนามหลวงทุกรูป พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๐๐ ทุน ณ วัดประชานิมิต ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
                               การนี้ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์  เข้าร่วมพิธี และมอบหมายบุคลากรปฏิบัติพิธี และสนองงานคณะสงฆ์ในครั้งนี้ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 45,857