ดพิธีมอบคัมภีร์เทศเฉลิมพระเกียรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

                                 วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีมอบคัมภีร์เทศเฉลิมพระเกียรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมอบบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมี ใน "อุภินนมัตถจรกถา" ถวายแด่ พระครูโสภณวัชรคุณ เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธรรมยุต)  
                           จากนั้นในเวลา ๑๖.๓๐ น. มอบคัมภีร์เทศเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายแด่ พระราชปริยัติบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๔ - ๕  (ธรรมยุต) วัดสนธิกรประชาราม เพื่อนำไปแสดงพระธรรมเทศนา ให้พุทธศาสนิกชนได้สดับ และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทุกวันธรรมสวนะหรือวันพระตลอดทั้งปี "
                            การนี้ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมาย นางสาวศิรินาถ กาษรสุวรรณ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  พร้อมคณะปฏิบัติพิธีและสนองงานคณะสงฆ์ในครังนี้ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 45,835