พิธีมอบคัมภีร์เทศน์เทศเฉลิมพรเเกียรติ "อุภินมัตถจรกถา"

                           วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  พระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  แก่เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าคณะตำบลทุกตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อนำไปแสดงพระธรรมเทศนา เฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดปี 
                           การนี้ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะสนองงานคณะสงฆ์ในการปฏิบัติพิธีครังนี้ การดำเนินงานเป้นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 45,812