พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ วิทยาเขตนครสวรรค์ วัดภัทรสิทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์์

                            วันจันทร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ วิทยาเขตนครสวรรค์ วัดภัทรสิทธาราม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 248,296