พิธีสมโภชเฉลิมฉลองพระพุทธสุวรรณเจดีย์ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าเทพจักรพันธ์ ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

                     วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีสมโภชเฉลิมฉลองพระพุทธสุวรรณเจดีย์ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าเทพจักรพันธ์ ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีพระเทพพัชรบัณฑิต (ถนอม ปณฺฑิโต) รองเจ้าคณะภาค 4-5 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดสนธิกรประชาราม ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานฯฝ่ายฆราวาส

                      ในการนี้ นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 248,296