พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๖

                วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.  คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๖ โดยมีพระครูปัญญาพัชราทร เจ้าคณะอำเภอชนแดน เป็นประธานสงฆ์  นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดศิริรัตน์วราราม ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
              การนี้ นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ อำนวยการจัดพิธี และมอบหมายบุคลากร ปฏิบัติพิธีและสนองงานคณะสงฆ์ในครั้งนี้ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 248,296